inschrijvingsformulier

Leden en Begeleiding

1. Verplicht veld
2. U ontvangt standaard een elektronische versie van de Hejda op bovenvermelde mailadressen en u kan deze ook telkens raadplegen via onze website.
Indien gewenst kan u ook een gedrukte versie van de Hejda aanvragen door hier de optie ja aan te duiden.
3. Gelieve aan te duiden of de foto's genomen van de ingeschrevene mogen gepubliceerd worden.
4. Speciale aandachtspunten, ziekte, medicatie,...

De persoonlijke gegevens, bedoeld in dit formulier, zullen het voorwerp uitmaken van een verwerking door de Jongeren Parochie Oud-Heverlee. De betrokken personen hebben toegang tot de gegevens en kunnen een eventuele verbetering laten aanbrengen overeenkomstig de wet van 8/12/1992 en haar uitvoeringsbesluiten.