Lettergrootte wijzigen: Abc | Abc   

 
 

Over JP

 
Ontstaan

Wat is JP?

Wat is IJD?

Het 5-jarenplan

Het 5-jarenplan verduidelijkt

Vormsel

Organisatie

Planning

Filmpje

Het ontstaan van JP
Waarom een vormsel op latere leeftijd (1991)  |   Het idee krijgt vorm (1992 en later)

Het idee krijgt vorm (1992 en later).

Maar hoe begin je aan zoiets als een "lange wegproject" (zoals dit later zou genoemd worden)?

  • De meeste jongeren stelden zich vijf jaar geleden eigenlijk weinig vragen over het nieuwe project. Na de geloofsbelijdenis werd gevraagd om hun naam op te geven voor verdere samenkomsten. De meesten wilden nog wel enkele jaren samenkomen.
  • Voor de begeleiding was het echter een weldoordachte keuze om het vormsel voor zich uit te schuiven. Er was reeds enkele jaren een plusdertienwerking op de parochie maar nu werden deze samenkomsten meer dan nawerking, 'er werd duidelijk naar iets toegewerkt', zo verwoordde één van de eerste gevormden het. Men had een doel voor ogen, het vormsel op 17 jarige leeftijd. Het geheel zou worden gestuurd vanuit een denkgroep, bestaande uit de catechisten die JP mee vorm gaven. Jos Van Eyken nam de coördinatie van het hele gebeuren op zich. Hij wist zich gesteund door vele catechisten en plusdertienbegeleiders …
    JP, de jongerenparochie werd boven de doopvont gehouden.
  • De parochie en het bisdom gaven hun akkoord, het laatste duwtje in de goede richting. De mooiste blijk van waardering kregen we toen Mgr. De Bie aanvaardde om zelf vormheer te zijn.
  • Ouders werden op de hoogte gebracht van de start van de jongerenparochie in Oud-Heverlee. De stap naar 'de lange weg', toen nog 'uitgesteld vormsel' genoemd, was gezet. Uiteraard verliep dit alles niet zonder enige tegenwind. De pogingen tot tegenwerking (petitie …) bleken echter niet gekant tegen de motivatie van de beginnende JP-begeleiding en jongeren.

In 1997 beleefde de Jongerenparochie het eerste vormsel op latere leeftijd. Met alle jongeren, begeleiders, ouders en sympathisanten werd er gefeest … en iedereen zag dat het goed was !