Lettergrootte wijzigen: Abc | Abc   

 
 

Over JP

 
Ontstaan

Wat is JP?

Wat is IJD?

Het 5-jarenplan

Het 5-jarenplan verduidelijkt

Vormsel

Organisatie

Planning

Filmpje

Organisatie van de JP-werking
Inleiding   |   Co÷rdinatie   |   Begeleiding   |   Vorming   |   Logistieke ondersteuning   |   Denkgroep

Denkgroep

De denkgroep (zie ook 'Het ontstaan van JP') bestaat uit de parochiepriester en enkele mensen die de catechesewerkingen in de parochie dragen: doopselcatechese, kindervieringen, eerste communie, de voorbereiding op de geloofsbelijdenis (Roeach), vormselcatechese, huwelijksvoorbereidingen ů De bedoeling is de voortdurende bevraging van de catechesewerking en het bevorderen van de continu´teit. Het catechesegebeuren mag niet al te vanzelfsprekend worden.
Drie tot vier maal per jaar komt de denkgroep samen.