Lettergrootte wijzigen: Abc | Abc   

 
 

Over JP

 
Ontstaan

Wat is JP?

Wat is IJD?

Het 5-jarenplan

Het 5-jarenplan verduidelijkt

Vormsel

Organisatie

Planning

Filmpje

Planning van de JP-werking

Een JP-jaar begint in oktober. Dan hebben we ons START-dag op Don Bosco.
We hebben hier vooral oog voor het lanceren van het jaarthema.

De overige bijeenkomsten plannen we op vrijdagavonden, telkens van 19 u 30 tot 22 u.
We vergaderen één keer per maand met de jongeren en één keer per maand met de begeleiding (ter voorbereiding van de jongerenvergaderingen).

De top of the bill van het JP-jaar is het GROOT-weekend, dat meestal rond de krokusvakantie doorgaat. Dan spelen we op verplaatsing. Dit doen we met alle deelgroepen samen.

In mei beëindigen we het JP-jaar met een (meestal) fantastische SLOT-dag (bv. een vlottentocht, schaatsen, een barbecue …).

Na vijf jaar samen op weg zijn, doen de jongeren van alpha hun VORMSEL.
We vieren dit in JP samen met de vormelingen en hun familie. Het vormsel vindt plaats in de maand november of februari (regeling vanuit het bisdom).

Alpha kent nu reeds jaren de traditie om als voorbereiding op het vormsel op BEZINNINGS-weekend te gaan.
De 17 jarigen nemen hier uitgebreid de tijd om te discussiëren, te debatteren, op zoek te gaan, … te kiezen. Samen werken zij er aan de vormselviering.

In de maand september gaan we met de voltallige begeleidingsploeg op PLANNINGS-weekend.
Hier trachten we het komende werkjaar te plannen aan de hand van verschillende werkgroepen. De deelgroepen krijgen er de tijd om hun werkjaar in te vullen. Verder is er uiteraard tijd voor wat vorming.