Lettergrootte wijzigen: Abc | Abc   

 
 

Over JP

 
Ontstaan

Wat is JP?

Wat is IJD?

Het 5-jarenplan

Het 5-jarenplan verduidelijkt

Vormsel

Organisatie

Planning

Filmpje

De thematische opbouw van JP (het vijfjarenplan)
Inleiding   |   Vijfjarenplan/schema

Inleiding.

De jongeren doorlopen in de jongerenparochie een vijfjarenplan. Elk jaar kreeg zijn eigen naam mee:
Nan (13j), Tabor (14j), Jona (15j), Ichtus (16j) en Alpha (17j). Deze namen zijn gelinkt met de Bijbel en passen perfect bij de thematische klemtonen die dat jaar worden gelegd.

Zo wordt de eerste jaren vooral aan de groepsvorming gewerkt. Men krijgt een solide basis om later op verder te bouwen. Elkaar echt kunnen vertrouwen, weten dat alles mag en kan gezegd worden zonder dat je hiervoor uitgelachen wordt, is immers een noodzaak in onze werking. Alleen zo kunnen we op zoek gaan naar de diepere dingen in het leven, op zoek gaan naar onszelf, op zoek gaan naar anderen, op zoek gaan naar de Ander.

Bij de eerste groep, Nan, is het belangrijkste dat we elkaar goed leren kennen, dat we een (h)echte groep vormen, dat we ons thuisvoelen in die groep en durven zeggen wat we denken en voelen. Bij Tabor gaan we kijken naar de parochie, wat er allemaal gebeurt, wat wij kunnen doen in de parochie, wie er een belangrijke rol speelt, . Jona en Ichtus gaan nadenken rond de grote Kerk, over de grenzen van Oud-Heverlee heen. Zij gaan op zoek naar wat geloven voor hen kan betekenen, kan inhouden. Zij zoeken naar overeenkomsten en verschillen met de katholieke leer. Ze zoeken een manier om zich binnen de Kerk te engageren, zich in te zetten. Kijken hoe zij vanuit hun geloof kunnen werken aan een mooie wereld. Bij Alpha ten slotte gaat alle aandacht natuurlijk uit naar het Vormsel. De begeleiding tracht de jongeren zelf een zeer bewuste keuze te laten maken.

Doorheen de jaren zijn er enkele thema's die elk werkjaar opnieuw terugkeren. Deze zijn:

  • De natuur en ik?
  • Hoe voel ik mezelf? Ben ik tevreden met de manier waarop ik leef? De confrontatie met mezelf.
  • Hoe sta ik bij mijn vrienden? Heb ik respect voor andere mensen? Hoe ga ik om met anderen?
  • Weet ik wat anderen bedoelen wanneer ze praten over God, geloven? Wie is die Jezus eigenlijk? Geloof ik?

We beschouwen ze een beetje als de pijlers doorheen een werkjaar.

Elk nieuw werkjaar kieszen we vanuit de koepelorganisatie IJD ook voor een rode draad.
Een beeld dat we het ganse jaar gebruiken als symbool voor onze tocht.
Zo kozen we ooit de thema's "geLOVEn", "onGELOOFlijk", "Aanstekelijk", "Warm voor Arm" en "IkHijWijZij".

Als houvast werd een vijfjarenplan/schema opgesteld. Het geeft een goed beeld van de vijf jaar JP - voorbereiding op het vormsel - die de jongeren in onze parochie doorlopen.