Lettergrootte wijzigen: Abc | Abc   

 
 

Over JP

 
Ontstaan

Wat is JP?

Wat is IJD?

Het 5-jarenplan

Het 5-jarenplan verduidelijkt

Vormsel

Organisatie

Planning

Filmpje

Het vijfjarenplan verduidelijkt
Nan   |   Tabor   |   Jona   |   Ichtus   |   Alpha

Nan

De naam Nan komt uit het evangelie van Lucas (7.11-17). Het is een opwekkingsverhaal dat je kan vergelijken met het verhaal van het dochtertje van Jarus. Jezus zegt tot de gestorven jongen: 'Jongeling, ik zeg je, sta op!' De dode kwam overeind zitten en begon te spreken en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. We haalden uit het verhaal volgende betekenis: Jezus nodigt jonge mensen uit tot leven, hij geeft hen kracht om zelf vanuit de Geest te leven. Dood zijn kan veel betekenissen hebben (naast gestorven zijn, kan het ook staan voor wanhopig zijn, het niet meer zien zitten, er niet bij horen). Leven vanuit Jezus Geest is niet 'apart' gaan leven maar met Zijn kracht onder de mensen terugkeren. Jezus geeft de jongen aan zijn moeder terug.

Het grote aandachtspunt in Nan is de groepsvorming. Alle aandacht gaat uit naar het vormen van een goede groepsgeest. Een open sfeer, een goede groepsgeest zijn een onmisbaar gegeven om de lange weg aan te vatten. We leggen hierbij volgende accenten:

  • je mag er zijn in deze groep (er mogen zijn)
  • ook jouw mening is belangrijk, wij zijn geen prekers (dialoog)
  • ook jij draagt de verantwoordelijkheid om er samen met de anderen iets van te maken.

En hoe werken we nu concreet met deze groep? De klemtoon ligt het eerste jaar zeker en vast op spelen, dit gezien de leeftijd en de start van de jongeren. We opteren ervoor om vaak in kleine groepjes te werken (elkaar beter leren kennen). We verliezen echter de grote groep niet uit het oog. De aandacht ligt, zoals reeds vermeld, op wat binnen de groep gebeurt en niet op datgene wat buiten de groep plaatsvindt.