Lettergrootte wijzigen: Abc | Abc   

 
 

Over JP

 
Ontstaan

Wat is JP?

Wat is IJD?

Het 5-jarenplan

Het 5-jarenplan verduidelijkt

Vormsel

Organisatie

Planning

Filmpje

Wat is JP?

JP, jiepie uitgesproken, staat letterlijk voor jongerenparochie.
In de jongerenparochie gaan jongeren samen op tocht, op weg naar het vormsel op zeventienjarige leeftijd.

Samen op weg naar het Vormsel. Wat betekent dat?

Na bijna een jaar catechese (Roeach) volgt de geloofsbelijdenis (op 12 jaar).
Luidop, zeggen de twaalfjarigen voor de eerste maal dat zij geloven dat ze geloven.
Zoals alle gelovigen zijn zij zoekend en tastend onderweg. Die weg kunnen zij verder zetten in JP.
De jeugd van tegenwoordig is immers nog steeds, zoals vroeger, op zoek naar zingeving, naar een eigen manier van leven, op zoek naar antwoorden op allerlei vragen, op zoek naar zichzelf en hun plek in de wereld, op zoek naar vrijheid, op zoek naar God…

Jongeren geven op twaalfjarige leeftijd – onzeker en vol twijfels, maar vanuit een duidelijke wil om te willen zoeken naar wat geloven voor hen kan betekenen - hun naam op (naamopgave).
Schoorvoetend gaan zij vijf jaar lang, samen met leeftijdsgenoten, catechisten (jongeren, jongvolwassenen en volwassenen) op weg.
Onderweg ontmoeten zij vele mensen, mensen die ook op zoek zijn. Ze komen in contact met een veelheid aan meningen en visies. Ze discussiëren over de hedendaagse waarden en normen.
Ze gaan in debat met leeftijdsgenoten over de keuzes die zij kunnen maken.
Ze snijden thema's aan als "vriendschap", "pesten", "parochie", "relaties", "engagement voor anderen", "dienstbaarheid", "het leven en de dood", "geloven" en "God".
Ze gaan de confrontatie aan met de kerk, met verschillende vormen van geloof (atheïsme, boeddhisme, islam …).
Ze zetten zich in voor de minderbedeelden, voor de armen en kleinen in onze maatschappij.
Gaandeweg vormen de jongeren zich een eigen mening van wat het leven voor hen in petto heeft, van wat een leven vanuit hun geloof voor hen kan betekenen.
Samen met anderen leren ze zo wat het betekent om een gelovig engagement aan te gaan..

Deze zoektocht mondt uit in het vormsel op 17 jarige leeftijd.
De jongeren ontvangen het zegel van de Heilige Geest, krijgen een duwtje in de rug, een schouderklopje van God en de ganse Kerkgemeenschap, om hun keuze om geëngageerd te leven vanuit hun geloof verder te (be) leven, alle dagen van hun leven.
Deze jongeren kiezen bewust om een gelovig geëngageerd leven te leiden.
Vanuit JP groeiden in deze context talloze projecten (bouwkampen, vakantiekampen, bezinningsreizen, bejaardenhulp, inzamelacties voor daklozen ….) en zelfs concrete groeperingen (17+ werking, Emmaüsgroepen, …).