Lettergrootte wijzigen: Abc | Abc   

 
 

Over JP

 
Ontstaan

Wat is JP?

Wat is IJD?

Het 5-jarenplan

Het 5-jarenplan verduidelijkt

Vormsel

Organisatie

Planning

Filmpje

Het ontstaan van JP
Waarom een vormsel op latere leeftijd (1991)  |   Het idee krijgt vorm (1992 en later)

Waarom een vormsel op latere leeftijd? (1991).

Van in de zestiger jaren kent Oud-Heverlee reeds een bloeiende catechesewerking.
Enkele ouders verzorgen samen met de zusters Annette Houbar en Krista D'Hoe (de stuwende krachten achter de vormselcatechese) de begeleiding van de twaafjarigen.

In 1991, besluiten de catechisten samen met de parochieploeg rond de tafel te gaan zitten en ze drukken twee gevoelens uit:

  • Enerzijds verwoorden zij een enthousiasme over het voorbije Vormsel en het voorbereidende jaar: een toffe samenwerking, een toffe jongerengroep.
  • Anderzijds overheerst een gevoel van ontgoocheling dat dit Vormsel voor deze jongeren zowat het afscheid van de parochie betekent. Maanden hadden de catechisten, samen met enthousiaste jongeren, groep gevormd, groeiden ze naar het Vormsel toe. En op de grote dag werd het afscheidsfeest gevierd, terwijl het Vormsel eigenlijk het sacrament van christelijk engagement genoemd mag worden.

Er ontstaat bij deze mensen een gesprek over hoe het in de toekomst verder moet. Een Vormsel op latere leeftijd (17 jaar) blijkt een antwoord op dit negatieve gevoel. Wij leerden dit project kennen via de parochie Buizingen, waar kinderen reeds langer niet meer op 12 maar op 17 jaar werden gevormd. Het enthousiasme van de woordvoerster van de parochie Buizingen, mevr. Desmecht, werkt aanstekelijk.